(چاپ)

کد خبر :  36748  
تاریخ انتشار خبر : ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ خبرها و نظرها
بازی‌های دیروز،‌‌ آینده روشن کودکان امروز، قلعه‌بازی

بسم الله الرّحمن الرّحيم

و صلّى اللّه على محمّد و آله الطّاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين

 

 

بازی‌های دیروز،‌‌ آینده روشن کودکان امروز

 

 قلعه‌بازی 

 

بهتر است حدّاقل تعداد افراد هر گروه، پنج نفر باشد.فضا برای بازی باید وسیع باشد. پس بهتر است در جایی مثل پارک، کوچه، مدرسه و ... انجام شود.ابتدا دو سرگروه یارکشی می‌کنند و دو گروه، تشکیل می‌شود.محدوده‌ای مثل کنج یک دیوار یا کنار یک درخت، به عنوان «قلعه»، مشخّص می‌شود.به قید قرعه، افراد یکی از دو گروه، فرار می کند و گروه دیگر باید به دنبال آنان بروند.هر کدام از افراد گروه فراری که دستگیر شد، باید در قلعه زندانی شود.گروهی که به دنبال گروه فراری هستند، یک قلعه‌بان برای مراقبت از زندانی‌ها می‌گذارند.پس از دستگیری برخی از اعضای گروه فراری، باقی اعضا باید تلاش کنند بدون آن که دستگیر شوند، افراد زندانی را آزاد کنند.تماس دست یکی از اعضا با افراد زندانی، مجوّز آزادی آنهاست.افرادی که برای آزاد کردن دوستانشان می‌آیند، باید مراقب باشند تا هنگام آزاد کردن افراد زندانی، خودشان دستگیر نشوند.وقتی تمام افراد گروه فراری دستگیر شدند. جای دو گروه، عوض می‌شود.دستگیری وقتی محقَّق می‌شود که فرد فراری در دستان یکی از اعضای گروه حریف، برای یک لحظه هم که شده، اسیر شود.وقتی یکی از افراد اسیر می‌شود، نمی‌تواند فرار کند؛ مگر آن که به قلعه منتقل شود و یکی از افراد گروهش به آزادی او اقدام کند.
منبع: بازی، بازوی تربیت، ص۱۲۵#بازی_بازوی_تربیت
#محسن_عباسی_ولدی

ketabefetrat.com

@foroosh_fetrat

@abbasivaladi